18 Feb 2020 :

Tujuan dialog tersebut adalah untuk membincangkan perkara-perkara berbangkit mengenai analisis, persampelan air dan lain-lain isu yang berkaitan.