You are currently viewing Sesi Dialog Jabatan Kimia Malaysia Negeri Pulau Pinang bersama Jabatan Alam Sekitar Negeri Pulau Pinang.

Sesi Dialog Jabatan Kimia Malaysia Negeri Pulau Pinang bersama Jabatan Alam Sekitar Negeri Pulau Pinang.

18 Feb 2020 :

Tujuan dialog tersebut adalah untuk membincangkan perkara-perkara berbangkit mengenai analisis, persampelan air dan lain-lain isu yang berkaitan.