Laman Web Rasmi
JABATAN KIMIA MALAYSIA

FAQ
FAQ
Hubungi Kami
Hubungi Kami
Maklumbalas
Maklumbalas
peta laman
Peta Laman
Search
Close this search box.
Biotek_Pengenalan
Bahagian ini dibahagikan kepada tiga (3) seksyen iaitu:
 1. Seksyen Mikrobiologi Air 
 2. Seksyen Mikrobiologi Makanan
 3. Seksyen GMO 
 
Mikrobiologi Makanan
 
Fungsi
 
 1. Menganalisis makanan dan minuman untuk tujuan penguatkuasaan Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan tender kerajaan serta pemantauan.
 
Jenis sampel yang diterima
 
 1. Makanan yang mudah rosak, 
 2. Bekalan angkatan tentera,
 3. Makanan tahan lama,
 4. Air minuman berbungkus, air mineral semulajadi, mesin jual air
 
Jenis Analisis
 
 1. Jumlah kiraan bakteria ( TPC )
 2. Jumlah kiraan koliform (MPN & Petrifilm)
 3. Jumlah kiraan E. coli (MPN & Petrifilm)
 4. Jumlah kiraan Staphylococcus aureus (MPN & Petrifilm)
 5. Jumlah kiraan Bacillus spp. (MPN)
 6. Jumlah kiraan yis dan kulat 
 7. Jumlah kiraan Clostridium perfringens
 8. Jumlah kiraan bakteria penurunan sulfit
 9. Jumlah kiraan bakteria probiotik
 10. Pengesanan Salmonella spp.
 11. Pengecaman spesies mikroorganisma ( bakteria, kulat, yis )
 12. Pengesanan bakteria anaerobik
 13. Pengesanan bakteria spore-forming
 14. Pengesanan bakteria asidofilik
 15. Pengesanan bakteria flat sour
 16. Ujian steriliti makanan dalam tin dan kantung
 17. Pengesanan Staphylococcal enterotoxin (ELISA)
 18. Pengesanan B. cereus toxin (ELISA)

*MPN : Bilangan Paling Mungkin (Most Probable Number)ELISA : Enzyme-linked immunosorbent assay 

TPC: Total Plate Count

 
 
Mikrobiologi Air
 
Fungsi
 
Menjamin keselamatan dan kualiti air.
 
Jenis sampel yang diterima
 
 1. Air mentah dan air rawat di bawah program kawalan mutu air minum kebangsaan (KMAM)
 2. Program Air Non-KMAM
 3. Air Rekreasi Semulajadi
 4. Program Air BAKAS
 5. Program Air EU
 6. Air permukaan
 7. Air kolam renang
 8. Air ladang
 9. Punca air minum
 
Jenis ujian
 
 1. Koliform (Teknik penurasan membran dan Bilangan Paling Mungkin)
 2. Koliform najis (Bilangan Paling Mungkin)
 3. E. coli (Teknik penurasan membran dan Bilangan Paling Mungkin)
 4. Enterococci ( Teknik Penurasan Membran )
 5. Clostridium perfringens ( Teknik Penurasan Membran )
 6. Jumlah Kiraan Bakteria ( TPC )
 7. Fecal Coliform ( MPN )
 8. Pengesanan Leptospira patogenik dalam air rekreasi ( Real Time PCR )
 
DNA Bakteria
 
Fungsi
 
 1. Mengenalpasti bakteria patogenik menggunakan teknik DNA.
 2. Membantu dalam penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985.
 3. Menganalisis makanan dan air minuman berbungkus untuk tujuan eksport, import dan perlesenan.
 
Jenis sampel yang diterima
 
 1. Makanan yang mudah rosak
 2. Makanan tahan lama
 3. Air berbungkus
 
Jenis analisis
 
 1. Jumlah kiraan bakteria
 2. Jumlah kiraan koliform (MF, MPN & Petrifilm)
 3. Jumlah kiraan koliform najis (MPN)
 4. Kiraan E. coli (MF, MPN & Petrifilm)
 5. Kiraan Pseudomonas aeruginosa (MF)
 6. Kiraan Faecal streptococci (MPN)
 7. Sulphite-reducing anaerobes
 8. Pengesanan Clostridium perfringens ( PCR )
 9. Pengesanan Enterotoxigenic E. coli (PCR)
 10. Pengesanan Enteropathogenic E. coli (PCR)
 11. Pengesanan Enterohaemorrhagic E. coli (PCR)
 12. Pengesanan Enteroinvasive E. coli (PCR)
 13. Pengesanan Salmonella spp. (PCR)
 14. Pengesanan Listeria monocytogenes (PCR)
 15. Pengesanan Vibrio cholerae (PCR)
 16. Pengesanan Vibrio parahaemolyticus (PCR)
 17. Pengesanan Campylobacter jejuni (PCR)
 18. Pengesanan Enterobacter sakazakii (PCR)
 19. Pengesanan Legionella spp. (PCR)
 
*MPN : Bilangan Paling Mungkin (Most Probable Number)
 
MF : Penurasan membran (Membrane Filtration)
 
PCR : Tindakan rantaian polimerase (Polymerase Chain Reaction)
 
 
GMO (Genetically Modified Organism)
 
Fungsi
 
 1. Mengenalpasti produk makanan telah diubahsuai secara genetik untuk tujuan pelabelan.
 2. Pengesahan dakwaan “Bebas-GMO” dan “Bukan-GMO”.Makmal GMO sebagai Makmal Rujukan ASEAN (ASEAN Reference Laboratory) untuk ujian GMO di bawah Kesatuan Eropah (EU).
 
Jenis sampel yang diterima
 
Bijirin*
Bahan makanan mentah*
Bahan makanan yang diproses*
*Berasaskan soya, jagung, kentang, tomato, beras, gandum & betik.
 
 
Jenis analisis
 
1. Kaedah Polymerase Chain Reaction (PCR) (Konvensional)
 
Menyaring/mengesan jujukan DNA spesifik di dalam produk makanan.
2. Kaedah Real-Time Polymerase Chain Reaction
 
Kuantifikasi kandungan GM dalam produk makanan.
 
Zoologi
 
Fungsi
 
Mengenalpasti fitoplankton dan zooplankton di dalam air tawar dan air laut.
Pemeriksaan bagi mengesan kehadiran bahan kontaminan biologikal (seperti serangga dan rambut) di dalam produk makanan bagi penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Akta Makanan 1983.
Membantu lain-lain makmal cawangan Kimia Malaysia dalam analisis biologikal sekiranya perlu.
 
Jenis sampel yang diterima
 
 1. Air tawar
 2. Air laut
 3. Produk makanan
 
Jenis ujian 
 Analisis mikroskopik” 
 
Perkhidmatan Yang Disediakan :
 
1. Mikrobiologi
2. Zoologi
3. DNA Bakteria 
4. DNA Tumbuhan
5. GMO
 
Pengenalan
 
Bioteknologi telah diiktiraf secara universal sebagai kunci teknologi terkini. Sejajar dengan inspirasi kerajaan dan seiring dengan pembangunan dalam sains analitikal, Kimia Malaysia telah mengambil langkah proaktif dengan menubuhkan Seksyen Bahagian Bioteknologi pada tahun 2003. Dilengkapi dengan peralatan canggih, kepakaran yang tinggi, kakitangan yang komited serta persekitaran kerja yang kondusif, seksyen ini telah dapat memenuhi kehendak dan jangkaan pelanggan.
 
Bidang analisis yang disediakan termasuklah pengesanan dan pengenalpastian bakteria dalam makanan menggunakan teknik konvensional dan teknik-teknik DNA dan konvensional,analisis mikrobiologi air dan pengenalpastian makanan Diubahsuai Genetik (GM)  bagi tujuan keselamatan air dan makanan seperti dalam akta berkaitan yang sedia ada.
 
Bahagian ini dibahagikan kepada tiga (3) seksyen iaitu:
 
Seksyen Mikrobiologi Air 
Seksyen Mikrobiologi Makanan
Seksyen GMO 
 
 
Mikrobiologi Makanan
 
Fungsi
 
Menganalisis makanan dan minuman untuk tujuan penguatkuasaan Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan tender kerajaan serta pemantauan.
 
Jenis sampel yang diterima
 
Makanan yang mudah rosak, 
Bekalan angkatan tentera,
Makanan tahan lama,
Air minuman berbungkus, air mineral semulajadi, mesin jual air
 
Jenis Analisis
 
Jumlah kiraan bakteria ( TPC )
Jumlah kiraan koliform (MPN & Petrifilm)
Jumlah kiraan E. coli (MPN & Petrifilm)
Jumlah kiraan Staphylococcus aureus (MPN & Petrifilm)
Jumlah kiraan Bacillus spp. (MPN)
Jumlah kiraan yis dan kulat 
Jumlah kiraan Clostridium perfringens
Jumlah kiraan bakteria penurunan sulfit
Jumlah kiraan bakteria probiotik
Pengesanan Salmonella spp.
Pengecaman spesies mikroorganisma ( bakteria, kulat, yis )
 
Pengesanan bakteria anaerobik
Pengesanan bakteria spore-forming
Pengesanan bakteria asidofilik
Pengesanan bakteria flat sour
Ujian steriliti makanan dalam tin dan kantung
Pengesanan Staphylococcal enterotoxin (ELISA)
Pengesanan B. cereus toxin (ELISA)
*MPN : Bilangan Paling Mungkin (Most Probable Number)ELISA : Enzyme-linked immunosorbent assay 
TPC: Total Plate Count
 
 
Mikrobiologi Air
 
Fungsi
 
Menjamin keselamatan dan kualiti air.
 
 
Jenis sampel yang diterima
 
Air mentah dan air rawat di bawah program kawalan mutu air minum kebangsaan (KMAM)
Program Air Non-KMAM
Air Rekreasi Semulajadi
Program Air BAKAS
Program Air EU
Air permukaan
Air kolam renang
Air ladang
Punca air minum
 
Jenis ujian
 
Koliform (Teknik penurasan membran dan Bilangan Paling Mungkin)
Koliform najis (Bilangan Paling Mungkin)
E. coli (Teknik penurasan membran dan Bilangan Paling Mungkin)
Enterococci ( Teknik Penurasan Membran )
Clostridium perfringens ( Teknik Penurasan Membran )
Jumlah Kiraan Bakteria ( TPC )
Fecal Coliform ( MPN )
Pengesanan Leptospira patogenik dalam air rekreasi ( Real Time PCR )
 
 
 
DNA Bakteria
 
Fungsi
 
Mengenalpasti bakteria patogenik menggunakan teknik DNA.
Membantu dalam penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985.
Menganalisis makanan dan air minuman berbungkus untuk tujuan eksport, import dan perlesenan.
Jenis sampel yang diterima
 
Makanan yang mudah rosak
Makanan tahan lama
Air berbungkus
Jenis analisis
 
Jumlah kiraan bakteria
Jumlah kiraan koliform (MF, MPN & Petrifilm)
Jumlah kiraan koliform najis (MPN)
Kiraan E. coli (MF, MPN & Petrifilm)
Kiraan Pseudomonas aeruginosa (MF)
Kiraan Faecal streptococci (MPN)
Sulphite-reducing anaerobes
Pengesanan Clostridium perfringens ( PCR )
Pengesanan Enterotoxigenic E. coli (PCR)
Pengesanan Enteropathogenic E. coli (PCR)
Pengesanan Enterohaemorrhagic E. coli (PCR)
Pengesanan Enteroinvasive E. coli (PCR)
Pengesanan Salmonella spp. (PCR)
Pengesanan Listeria monocytogenes (PCR)
Pengesanan Vibrio cholerae (PCR)
Pengesanan Vibrio parahaemolyticus (PCR)
Pengesanan Campylobacter jejuni (PCR)
Pengesanan Enterobacter sakazakii (PCR)
Pengesanan Legionella spp. (PCR)
*MPN : Bilangan Paling Mungkin (Most Probable Number)
 
MF : Penurasan membran (Membrane Filtration)
 
PCR : Tindakan rantaian polimerase (Polymerase Chain Reaction)
 
 
GMO (Genetically Modified Organism)
 
Fungsi
 
Mengenalpasti produk makanan telah diubahsuai secara genetik untuk tujuan pelabelan.
Pengesahan dakwaan “Bebas-GMO” dan “Bukan-GMO”.Makmal GMO sebagai Makmal Rujukan ASEAN (ASEAN Reference Laboratory) untuk ujian GMO di bawah Kesatuan Eropah (EU).
 
Jenis sampel yang diterima
 
Bijirin*
Bahan makanan mentah*
Bahan makanan yang diproses*
*Berasaskan soya, jagung, kentang, tomato, beras, gandum & betik.
 
 
Jenis analisis
 
1. Kaedah Polymerase Chain Reaction (PCR) (Konvensional)
 
Menyaring/mengesan jujukan DNA spesifik di dalam produk makanan.
2. Kaedah Real-Time Polymerase Chain Reaction
 
Kuantifikasi kandungan GM dalam produk makanan.
 
Zoologi
 
Fungsi
 
Mengenalpasti fitoplankton dan zooplankton di dalam air tawar dan air laut.
Pemeriksaan bagi mengesan kehadiran bahan kontaminan biologikal (seperti serangga dan rambut) di dalam produk makanan bagi penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Akta Makanan 1983.
Membantu lain-lain makmal cawangan Kimia Malaysia dalam analisis biologikal sekiranya perlu.
Jenis sampel yang diterima
 
Air tawar
Air laut
Produk makanan
 
Jenis ujian 
 Analisis mikroskopik
Skip to content