Perkhidmatan Yang Disediakan :

 1. Mikrobiologi
 2. Zoologi
 3. DNA Bakteria Virus
 4. Haiwan
 5. Halal
 6. GMO

Pengenalan

Bioteknologi telah diiktiraf secara universal sebagai kunci teknologi terkini. Sejajar dengan inspirasi kerajaan dan seiring dengan pembangunan dalam sains analitikal, Kimia Malaysia telah mengambil langkah proaktif dengan menubuhkan Seksyen Bioteknologi pada tahun 2003. Dilengkapi dengan peralatan canggih, kepakaran yang tinggi, kakitangan yang komited serta persekitaran kerja yang kondusif, seksyen ini telah dapat memenuhi kehendak dan jangkaan pelanggan.

Bidang analisis yang disediakan termasuklah pengesanan dan pengenalpastian bakteria dalam makanan menggunakan teknik-teknik DNA dan konvensional, pengenalpastian makanan Diubahsuai Genetik (GM) dan identifikasi haiwan bagi tujuan memenuhi syarat pensijilan halal, penentuan ketulenan makanan vegetarian serta pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan hidupan liar.


Bahagian ini dibahagikan kepada empat (4) seksyen iaitu:

 1. Seksyen Mikrobiologi
 2. Seksyen DNA Bakteria/Virus
 3. Seksyen GMO (Makmal GMO/Pengspesisan Daging/DNA Forensik Haiwan Hidupan Liar)
 4. Seksyen Zoologi


Mikrobiologi Makanan

Fungsi

 1. Menganalisis makanan dan minuman untuk tujuan penguatkuasaan Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan tender kerajaan serta pemantauan.

Jenis sampel yang diterima

 1. Makanan yang mudah rosak
 2. Makanan tahan lama
 3. Air minuman

Jenis Analisis

 1. Jumlah kiraan bakteria
 2. Jumlah kiraan koliform (MPN & Petrifilm)
 3. Jumlah kiraan E. coli (MPN & Petrifilm)
 4. Jumlah kiraan Staphylococcus aureus (MPN & Petrifilm)
 5. Jumlah kiraan Bacillus spp. (MPN)
 6. Jumlah kiraan yis dan kulat
 7. Jumlah kiraan bakteria probiotik
 8. Pengesanan Salmonella spp.
 9. Pengesanan bakteria anaerobik
 10. Pengesanan bakteria spore-forming
 11. Pengesanan bakteria asidofilik
 12. Pengesanan bakteria flat sour
 13. Ujian steriliti makanan dalam tin dan kantung
 14. Pengesanan Staphylococcal enterotoxin (ELISA)
 15. Pengesanan B. cereus toxin (ELISA)

*MPN : Bilangan Paling Mungkin (Most Probable Number)ELISA : Enzyme-linked immunosorbent assay


Mikrobiologi Air

Fungsi

 1. Menjamin keselamatan dan kualiti air.

Jenis sampel yang diterima

 1. Air mentah dan air rawat di bawah program kawalan mutu air minum kebangsaan (KMAM)
 2. Air permukaan
 3. Air kolam renang
 4. Air ladang
 5. Punca air minum

Jenis ujian

 1. Koliform (Teknik penurasan membran dan Bilangan Paling Mungkin)
 2. Koliform najis (Bilangan Paling Mungkin)
 3. E. coli (Teknik penurasan membran dan Bilangan Paling Mungkin)


DNA Bakteria/Virus

Fungsi

 1. Mengenalpasti bakteria patogenik menggunakan teknik DNA.
 2. Membantu dalam penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985.
 3. Menganalisis makanan dan air minuman berbungkus untuk tujuan eksport, import dan perlesenan.

Jenis sampel yang diterima

 1. Makanan yang mudah rosak
 2. Makanan tahan lama
 3. Air berbungkus

Jenis analisis

 1. Jumlah kiraan bakteria
 2. Jumlah kiraan koliform (MF, MPN & Petrifilm)
 3. Jumlah kiraan koliform najis (MPN)
 4. Kiraan E. coli (MF, MPN & Petrifilm)
 5. Kiraan Pseudomonas aeruginosa (MF)
 6. Kiraan Faecal streptococci (MPN)
 7. Sulphite-reducing anaerobes
 8. Pengesanan Clostridium perfringens
 9. Pengesanan Enterotoxigenic E. coli (PCR)
 10. Pengesanan Enteropathogenic E. coli (PCR)
 11. Pengesanan Enterohaemorrhagic E. coli (PCR)
 12. Pengesanan Enteroinvasive E. coli (PCR)
 13. Pengesanan Salmonella spp. (PCR)
 14. Pengesanan Listeria monocytogenes (PCR)
 15. Pengesanan Vibrio cholerae (PCR)
 16. Pengesanan Vibrio parahaemolyticus (PCR)
 17. Pengesanan Campylobacter jejuni (PCR)
 18. Pengesanan Enterobacter sakazakii (PCR)
 19. Pengesanan Legionella spp. (PCR)

*MPN : Bilangan Paling Mungkin (Most Probable Number)

MF : Penurasan membran (Membrane Filtration)

PCR : Tindakan rantaian polimerase (Polymerase Chain Reaction)


Pengspesisan Daging / Halal DNA

Fungsi

 1. Mengenalpasti kehadiran sumber khinzir sebagai memenuhi keperluan pensijilan halal.
 2. Mengenalpasti produk samada dari sumber haiwan atau tumbuhan.
 3. Menentukan spesis haiwan.
 4. Penentuan ketulenan makanan vegetarian.

Jenis sampel yang diterima

 1. Bahan makanan mentah
 2. Bahan makanan terproses
 3. Daging dan hasil daging
 4. Bahan makanan vegetarian
 5. Produk herba dan ubatan tradisional

  Kulit : contohnya kasut, beg tangan

  Rambut dan bulu : contohnya berus, permaidani.

  Produk penjagaan kesihatan

Jenis analisis

1. Kaedah Polymerase Chain Reaction (PCR)

 • mengesan jujukan DNA universal bagi haiwan dan tumbuhan.
 • mengesan jujukan DNA yang spesifik bagi spesis haiwan.
 •  

2.  Kaedah Real Time PCR (RT-PCR)

 • kaedah yang lebih cepat dan sangat sensitif untuk mengesan jujukan DNA yang spesifik bagi spesis haiwan domestik.

3.  Kaedah Penjujukan DNA (DNA Sequencing)

 • mengenalpasti jujukan DNA spesis yang tidak diketahui melalui perbandingan dengan pangkalan data awam (public database).


DNA Forensik Haiwan Hidupan Liar

Fungsi

 1. Memberi perkhidmatan analisis berkaitan DNA haiwan hidupan liar.
 2. Membantu agensi-agensi penguatkuasaan dalam penguatkuasaan Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 bagi Semenanjung Malaysia dan Enakmen Hidupan Liar bagi Sabah dan Sarawak.
 3. Membantu kerajaan dalam memenuhi Konvensyen berkenaan Spesis Terancam dalam Dagangan Antarabangsa [Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES)].

Jenis sampel

 1. Darah
 2. Tulang
 3. Daging
 4. Bulu/rambut
 5. Tanduk/gading
 6. Kulit
 7. Air liur
 8. Najis
 9. Barang hiasan dari binatang

Jenis Analisis

 1. Pengenalpastian spesis haiwan
 2. Penentuan jantina haiwan (seperti burung)
 3. Ujian paterniti untuk haiwan
 4. Pengenalpastian asal-usul geografi/populasi untuk haiwan tertentu


GMO (Genetically Modified Organism)

Fungsi

 1. Mengenalpasti produk makanan telah diubahsuai secara genetik untuk tujuan pelabelan.
 2. Pengesahan dakwaan “Bebas-GMO” dan “Bukan-GMO”.Makmal GMO sebagai Makmal Rujukan ASEAN (ASEAN Reference Laboratory) untuk ujian GMO di bawah Kesatuan Eropah (EU).


Jenis sampel yang diterima

 1. Bijirin*
 2. Bahan makanan mentah*
 3. Bahan makanan yang diproses*

*Berasaskan soya, jagung, kentang, tomato, beras, gandum & betik.


Jenis analisis

1. Kaedah Polymerase Chain Reaction (PCR) (Konvensional)

 • Menyaring/mengesan jujukan DNA spesifik di dalam produk makanan.

2. Kaedah Real-Time Polymerase Chain Reaction

 • Kuantifikasi kandungan GM dalam produk makanan.


Zoologi

Fungsi

 1. Mengenalpasti fitoplankton dan zooplankton di dalam air tawar dan air laut.
 2. Pemeriksaan bagi mengesan kehadiran bahan kontaminan biologikal (seperti serangga dan rambut) di dalam produk makanan bagi penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Akta Makanan 1983.
 3. Membantu lain-lain makmal cawangan Kimia Malaysia dalam analisis biologikal sekiranya perlu.

Jenis sampel yang diterima

 1. Air tawar
 2. Air laut
 3. Produk makanan

Jenis ujian – Analisis mikroskopik