Pusat SEKITARAN memainkan peranan penting di dalam membantu agensi penguatkuasaan untuk menguatkuasakan undang-undang serta peraturan – peraturan berkaitan keselamatan air minum, makanan dan alam sekitar dengan menawarkan perkhidmatan saintifik seperti analisis makmal dan perundingan.

Pusat SEKITARAN terbahagi kepada empat (4) Bahagian iaitu :

  1. Bahagian Bioteknologi
  2. Bahagian Kualiti Makanan
  3. Bahagian Kualiti Air
  4. Bahagian Kualiti Alam Sekitar