Pusat Analisis Keselamatan Air Minum, Makanan dan Alam Sekitar menyediakan perkhidmatan sains dan menjaga kesihatan awam dari segi keselamatan makanan dan air minum serta untuk perlindungan dan pemeliharaan alam sekitar.

Kerja-kerja ini dilaksanakan oleh empat (4) Bahagian di bawah iaitu :