Pejabat Ketua Pengarah

Nama Jawatan No. Telefon Emel

Pn Halimah

Puan Halimah binti Abdul Rahim
Ketua Pengarah
03-7985 3000
halimah[at]kimia.gov.my

Pn Rozana

Puan Rozana binti Ayub
Setiausaha Pejabat, N32
03 -7985 3042
rozana[at]kimia.gov.my