Jabatan Kimia Malaysia telah selesai menjalankan kajian terhadap kepuasan pelanggan semasa berurusan dengan Pusat /Bahagian/Seksyen/Negeri dan Cawangan untuk Bil 1/2022. Tujuan kajian ini adalah untuk menilai tahap penyampaian perkhidmatan Jabatan Kimia Malaysia bagi mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan yang disediakan. Kajian ini telah dilaksanakan pada 17 Oktober hingga 17 November 2022. Kajian ini terbuka kepada semua pelanggan yang menggunakan perkhidmatan di Jabatan Kimia Malaysia. Di bawah adalah poster hebahan Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran tersebut.

Poster Hebahan MBQ Bil.2_2022