Garis Panduan Penghantaran Sampel : Perkhidmatan Analisis Halal
Prosedur untuk Mendapatkan Salinan Laporan Ahli Kimia Malaysia yang Disahkan Benar
Carta Alir Proses Permohonan Salinan Sah Laporan Kimia
Panduan Penyertaan Proficiency Testing
Prosedur Penghantaran Sampel Untuk Menjalani Ujian DNA di Jabatan Kimia Malaysia Bagi Permohonan Taraf Kewarganegaraan Malaysia
Prosedur Penghantaran Sampel Untuk Menjalani Ujian DNA Bagi Orang Awam / Persendirian Di Jabatan Kimia Malaysia
Garis panduan Untuk Penghantaran Spesimen Ujian (Borang Kimia 15)
Private DNA Testing Request Form
Manual Pra Pendaftaran SPIM
Garis Panduan Penghantaran Kes Bahagian Pemeriksaan Dokumen