Tarikh/Masa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Prosedur untuk Mendapatkan Salinan Laporan Ahli Kimia Malaysia yang Disahkan Benar
Carta Alir Proses Permohonan Salinan Sah Laporan Kimia
Panduan Penyertaan Proficiency Testing
Prosedur Penghantaran Sampel Untuk Menjalani Ujian DNA di Jabatan Kimia Malaysia Bagi Permohonan Taraf Kewarganegaraan Malaysia
Prosedur Penghantaran Sampel Untuk Menjalani Ujian DNA di Jabatan Kimia Malaysia Bagi Urusan Jabatan Pendaftaran Negara
Prosedur Penghantaran Sampel Untuk Menjalani Ujian DNA Bagi Orang Awam / Persendirian Di Jabatan Kimia Malaysia
Garis panduan Untuk Penghantaran Spesimen Ujian (Borang Kimia 15)
Private DNA Testing Request Form
Manual Pra Pendaftaran SPIM