ePerkhidmatan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
* : Ruangan Wajib diisi

Sila tanda (/) di kotak yang berkenaan pada Bahagian A, B dan C.

Biarkan kosong jika tidak berkenaan

A : KENYATAAN

1 - Tidak Memuaskan 2 - Kurang Memuaskan 3 - Memuaskan 4 - Sangat Memuaskan 5 - Cemerlang

A1 : PERKHIDMATAN

A2 : PERSONAL

B: PENILAIAN PERKHIDMATAN TERAS

B3 : LAPORAN KIMIA

C : PENILAIAN PERKHIDMATAN KESELURUHAN

TERIMA KASIH. SUMBANGAN ANDA DAPAT MEMBANTU KAMI UNTUK MENILAI DAN MENAMBAHBAIK PERKHIDMATAN KIMIA MALAYSIA.