Pusat Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan dipertanggungjawabkan untuk:

  1. Menjalankan penyelidikan dalam pembangunan kaedah dengan menggunakan peralatan canggih.
  2. Merancang dan menyelaras semua aktiviti berkaitan jaminan kualiti makmal di bawah standard ISO/IEC 17025 dan sistem pengurusan kualiti di bawah ISO 9001 dalam Jabatan.
  3. Mengendalikan Program Ujian Kemahiran Analisis (JKM PT) untuk makmal-makmal pengujian kimia di Malaysia dan makmal-makmal luar negara.
  4. Menyelaras program-program penambahbaikan sistem kualiti Jabatan selaras dengan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) seperti piagam pelanggan, maklumbalas pelanggan dan anugerah kualiti dan inovasi.
  5. Menyediakan khidmat perundingan dalam sistem pengurusan kualiti makmal.


Pusat Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan terdiri daripada tiga(3) bahagian iaitu:

  1. Bahagian Penyelidikan dan Kalibrasi
  2. Bahagian Pengurusan Kualiti dan Inovasi
  3. Bahagian Metrologi Kimia


Hubungi

Pengarah Kanan
Pusat Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan
Jabatan Kimia Malaysia
Jalan Sultan
46661 Petaling Jaya

Tel : +603 -79853010
Faks :+603 -79853014