CIO Jabatan Kimia Malaysia

Puan Rusnah Binti Rohani

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

  • Mewujud dan mengetuai pasukan kerja keselamatan ICT Jabatan Kimia Malaysia;
  • Membantu melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
  • Menjadi penasihat keselamatan ICT;
  • Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT;
  • Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi DKICT Jabatan Kimia Malaysia;
  • Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber pengguna dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan
  • Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT di dalam DKICT Jabatan Kimia Malaysia mengikut pekeliling yang berkuatkuasa.