Laman Web Rasmi
JABATAN KIMIA MALAYSIA

FAQ
FAQ
Hubungi Kami
Hubungi Kami
Maklumbalas
Maklumbalas
peta laman
Peta Laman
Search
Close this search box.
Pn-Marhayani

Puan Marhayani binti Md. Saad
Timb.Ketua Pengarah Operasi/ JUSA C

KETUA PEGAWAI DIGITAL (CDO)

  1. Meneraju penggunaan data, analitis dan teknologi berfokuskan organisasi dalam bidang teknologi digital, infrastruktur data dan tadbir urus data;

  2. Mentransformasi perkhidmatan digital (produk dan perkhidmatan) sebagai innovator strategist dan data-driven strategist berfokuskan perkhidmatan Kerajaan dan pengguna terutamanya yang melibatkan analitik data, literasi digital dan platform perkhidmatan kendiri atau layan diri;

  3. Mentransformasi pengalaman pelanggan sebagai inovator pemacu data (data-driven innovator) berfokuskan Whole-of-Government terutamanya melibatkan perkongsian data, data terbuka, teknologi baharu, teknologi pintar dan perkhidmatan digital antara agensi/bahagian di bawah kawal selia;

  4. Menilai, menyelaras, memperaku keperluan perkhidmatan digital, rekabentuk perkhidmatan teknikal dan peruntukan pembangunan serta mengurus agensi sebagai pelaksana inisiatif dan projek pendigitalan;

  5. Meneraju perubahan melalui penjajaran Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Agensi dengan:

    i. Memastikan PSP Jabatan selari dengan PSP Sektor Awam dan Pengurusan Risiko serta Pelan Pengurusan Perubahan;

    ii. Memantapkan struktur tadbir urus pendigitalan agensi dan menyelaras penggunaan dasar garis panduan dan amalan terbaik global.

  • Skip to content