B

ahagian Pengurusan Kualiti dan Inovasi

 

Bahagian ini bertanggungjawab merancang dan menyelaras program-program kualiti dan inovasi bagi semua makmal Jabatan untuk memenuhi keperluan standard ISO/IEC 17025 dan ISO 9001.

Tugas utama adalah:

 1. Untuk mempastikan kualiti perkhidmatan analisis makmal adalah setaraf dengan makmal-makmal antarabangsa dengan meningkatkan kepakaran dan keupayaan dalam bidang jaminan kualiti makmal.
 2. Untuk memperkukuhkan pelaksanaan sistem-sistem kualiti ISO 9001 dan ISO/IEC 17025 di semua makmal Jabatan.

Seksyen Kualiti

 1. Menyelaras pelaksanaan sistem kualiti ISO 9001 dan ISO/IEC 17025 dalam Jabatan.
 2. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.
 3. Dokumentasi kualiti.
 4. Latihan/Seminar/Bengkel.
 5. Perundingan sistem kualiti

Seksyen Inovasi

 1. Menyelaras program-program inovasi.
 2. Pengukuran Prestasi (KPI).
 3. Menyelaras program-program di bawah Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) seperti :
  • Kajian Kepuasan Pelanggan.
  • Piagam Pelanggan.
  • Aduan Pelanggan.
  • Anugerah Inovasi dan Kualiti

Seksyen Audit Kualiti

 1. Menyelaras Akreditasi Kaedah Analisis.
 2. Menyelaras dan memantau persediaan audit luar.
 3. Menguruskan dan menjalankan audit dalam

Hubungi

Pengarah
Bahagian Pengurusan Kualiti dan Inovasi
Pengurusan Inovasi dan Kualiti
Jabatan Kimia Malaysia
Jalan Sultan
46661 Petaling Jaya
Selangor.

Tel: +603-79853068
Fax:+603-79853885