DASAR KUALITI

Untuk menyediakan perkhidmatan saintifik yang tepat, cekap dan berkesan pada tahap kompetensi, profesionalisme, kerahsiaan, berkecuali dan integriti yang paling tinggi; dan melaksanakan penambahbaikan sistem pengurusan kualiti yang berterusan.

Perkhidmatan TerasKimia analisis dan sains forensik
Kumpulan SasaranPelanggan
Tujuan Perkhidmatan diberiKesejahteraan hidup rakyat
Kaedah Penyampaian perkhidmatanEfisien