You are currently viewing Kunjungan Hormat Pegawai Siasatan Di Unit Integriti MESTECC

Kunjungan Hormat Pegawai Siasatan Di Unit Integriti MESTECC

Satu kunjungan hormat dari En. Ho Ka Nyan, Pegawai Siasatan Di Unit Integriti, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (MESTECC) keatas Tuan Haji Mohamed Zaini bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Kimia Malaysia (KIMIA Malaysia).

Pertemuan ini antara lain membincangkan mengenai CRM (corruption risk management ) bagi Pelan Anti Rasuah Jabatan Kimia Malaysia.