You are currently viewing Majlis Pelantikan Dan Penghargaan Mentor & Menti sesi 2019/2020.

Majlis Pelantikan Dan Penghargaan Mentor & Menti sesi 2019/2020.

Majlis yang telah diadakan di Bilik Seminar PTM ini telah dirasmikan oleh Puan Elliza Binti Mat Nor, Pengarah Pusat Latihan Kimia Malaysia.

Tahniah buat pasangan mentor & menti terbaik daripada KIMIA Kedah.

Semoga program pementoran ini dapat meningkatkan produktiviti dan menghasilkan pegawai yang kompeten dalam menjalankan tugas.