You are currently viewing INISIATIF MESTECC 2020

INISIATIF MESTECC 2020

Satu Program MESTECC 2020: Kuasai. Laksana. Ungguli! telah diadakan di Connexion Conference & Event Centre (CCEC), Bangsar South, Kuala Lumpur.

Program yang dianjurkan untuk berkongsi Inisiatif MESTECC 2020 ini, akan turut menyediakan pelbagai aktiviti menarik kepada para pengunjung antaranya ialah Citra Angkasa Bersama Angkasawan Negara, kaunter semakan rebat bil elektrik, STI Career Pathway Talk, pocket talks, ESTECC Education in School, Mobile Science on Wheels, explorace, Klinik Dana dan Klinik Insentif Hijau.

Jabatan Kimia Malaysia turut terlibat didalam mengadakan pameran di program berkenaan dimana Pameran Inisiatif Analisa Halal dan Pameran Inisiatif Analisa Gula turut dipamerkan.