You are currently viewing Mesyuarat Kajian Semula Sistem Kualiti ANAB ISO/IEC 17025:2017 Tahun 2019

Mesyuarat Kajian Semula Sistem Kualiti ANAB ISO/IEC 17025:2017 Tahun 2019

Mesyuarat Kajian Semula Sistem Kualiti ANAB ISO/IEC 17025:3017 Tahun 2019 dan Pra Audit ANAB Tahun 2020 telah diadakan di Dewan Syarahan Tingkat 1, Pusat Analisis Sains Forensik, Jabatan Kimia Malaysia (KIMIA Malaysia).

Mesyuarat ini dirasmikan oleh YBrs. Tuan Haji Mohamed Zaini bin Abd Rahman, Ketua Pengarah KIMIA Malaysia. Mesyuarat ini turut dihadiri oleh Ketua-Ketua Bahagian Forensik Jabatan Kimia Malaysia Negeri/Cawangan.