Laman Web Rasmi
JABATAN KIMIA MALAYSIA

FAQ
FAQ
Hubungi Kami
Hubungi Kami
Maklumbalas
Maklumbalas
peta laman
Peta Laman
Search
Close this search box.

SOALAN LAZIM PUSAT LATIHAN KIMIA MALAYSIA

Pelajar yang sedang mengikuti pengajian di peringkat Sijil, Diploma dan Sarjana Muda dari Institut Pengajian Tinggi (IPT) Tempatan / Swasta bagi memenuhi syarat penganugerahan Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda masing-masing.

Tempoh Latihan Industri bergantung kepada struktur pengajian yang telah ditetapkan oleh pihak universiti.

Pelajar tidak layak mendapat kemudahan cuti semasa menjalani Latihan Industri kecuali dengan kebenaran/kelulusan dari Jabatan.

Permohonan akan diproses secara berperingkat mengikut tarikh Latihan Industri mulai Feb/Mac, Mei, Julai dan seterusnya mengikut mana yang akan mulai Latihan Industri dahulu.

  • CGPA minimum 3.0
  • Kursus/Bidang pengajian adalah Kimia
  • Sains Kimia
  • Kimia sumber
  • Teknologi industri
  • Kimia gunaan
  • Bioteknologi
  • Teknologi makmal
  • Pengurusan pejabat, pentadbiran dan sumber manusia
  • Kursus-kursus pengajian lain yang berkaitan dengan bidang Kimia

Pelajar perlu mengisi borang secara atas talian yang terdapat di laman web rasmi Jabatan Kimia Malaysia https://www.kimia.gov.my/permohonan-latihan-industri/

Skip to content