Standard makanan adalah sebarang sebutan mengenai komposisi, kualiti atau ciri-ciri lain yang telah ditetapkan dengan nyata dalam Peraturan-peraturan Makanan 1985.

Standard makanan adalah penting untuk menjamin kualiti makanan serta membenteras penyelewengan dalam penyediaan dan penggunaan makanan oleh pihak pengeluar makanan.

Bahagian Kualiti Makanan menjalankan analisis untuk semua standard makanan yang tersenarai dalam Peraturan-peraturan Makanan 1985.

Sila klik untuk melihat senarai analisis yang disediakan.