Laman Web Rasmi
JABATAN KIMIA MALAYSIA

FAQ
FAQ
Hubungi Kami
Hubungi Kami
Maklumbalas
Maklumbalas
peta laman
Peta Laman
Search
Close this search box.

SOALAN LAZIM KIMIA JOHOR

SEKSYEN BIOLOGI

Analisis bagi bendasing serangga yang dicamkan adalah jenis serangga perosak makanan

Tidak boleh memandangkan sampel makanan tertentu perlu diinkubasi dalam tempoh 14 hari (Mohon rujuk piagam pelanggan untuk penerimaan laporan)

Tempoh laporan air minuman berbungkus adalah 10 hari (Mohon rujuk piagam pelanggan di laman web KIMIA Malaysia)

PUSAT ANALISIS DNA FORENSIK, WILAYAH SELATAN

Tidak boleh. Sampel darah perlu diambil di mana-mana hospital atau klinik sama ada kerajaan atau swasta oleh pegawai perubatan yang bertauliah

Tidak boleh. Bayaran ujian paterniti hanya melalui tunai dan cek berpalang di bawah nama KETUA PENGARAH KIMIA MALAYSIA

Tidak boleh. Keputusan laporan DNA perlu diambil sendiri di premis Jabatan Kimia Malaysia. Namun, laporan boleh dipos kepada pemohon sahaja

Tidak boleh. Kami hanya menawarkan perkhidmatan analisis DNA bagi penentuan hubungan kekeluargaan sahaja dan bukan asal-usul seperti berasal dari keturunan Jawa Indonesia.

SEKSYEN KIMIA MAKANAN

Tidak boleh. Sampel darah perlu diambil di mana-mana hospital atau klinik sama ada kerajaan atau swasta oleh pegawai perubatan yang bertauliah

Tidak boleh. Bayaran ujian paterniti hanya melalui tunai dan cek berpalang di bawah nama KETUA PENGARAH KIMIA MALAYSIA

Tidak boleh. Keputusan laporan DNA perlu diambil sendiri di premis Jabatan Kimia Malaysia. Namun, laporan boleh dipos kepada pemohon sahaja

Tidak boleh. Kami hanya menawarkan perkhidmatan analisis DNA bagi penentuan hubungan kekeluargaan sahaja dan bukan asal-usul seperti berasal dari keturunan Jawa Indonesia.

Nota: Soalan & Jawapan yang diberikan adalah atas pengalaman dan pendapat. Sebarang penambahbaikan / pembetulan adalah diperlukan dimana berkenaan.

SEKSYEN KIMIA ALAM SEKITAR DAN KUALITI AIR

Tidak.Ianya perlu dihantar melalui agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Alam Sekitar

Tidak. Setiap aduan perlu dibuat melalui agensi penguatkuasaan seperti Jabatan Alam Sekitar

Rujuk piagam pelanggan di laman web KIMIA Malaysia.

Kimia Alam sekitar- Analisis berkaitan perkhidmatan analisis effluent industri, effluent sawit, pencemaran air sungai/ air tasik, pencemaran air kumbahan, analisis sampel buangan terjadual dan tumpahan minyak.

Kualiti Air- Analisis berkaitan air terawat dan air mentah yang diterima dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Parameter yang dijalankan adalah analisis kimia, mikrobiologi dan pestisid

Tidak. Pihak sekolah boleh menelefon pihak Kualiti Alam Sdn Bhd berkaitan pelupusan bahan kimia

Boleh. Kami akan menerima kes tersebut hanya sebagai kes pemantauan sahaja dan tidak boleh dibawa ke mahkamah. Pihak Majlis bandaraya/ Daerah boleh menghubungi pihak Kimia Malaysia untuk dapatkan khidmat nasihat sebelum kes dihantar

PERKHIDMATAN PUSAT PEMERIKSAAN KAPAL

Skip to content