Laman Web Rasmi
JABATAN KIMIA MALAYSIA

FAQ
FAQ
Hubungi Kami
Hubungi Kami
Maklumbalas
Maklumbalas
peta laman
Peta Laman
Search
Close this search box.

Pengenalan

Seksyen Analisis Tumpahan Minyak dan Buangan Kimia memberi perkhidmatan analisis terhadap sampel-sampel buangan berbahaya dan minyak tumpahan untuk program penguatkuasaan akta/peraturan kualiti alam sekeliling. Disamping itu seksyen ini juga memberi perkhidmatan penyiasatan dan nasihat kepada pihak-pihak tertentu berhubung dengan isu-isu buangan berbahaya dan minyak tumpahan.


Peraturan-peraturan

 1. Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

 2. “Buangan Terjadual” ertinya apa-apa buangan yang termasuk dalam kategori buangan yang disenaraikan dalam Jadual Pertama.


Jadual Pertama

 1. SW 1 Buangan logam dan buangan berasakan logam.

 2. SW 2 Buangan yang mengandungi terutamanya juzuk tidak organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan organik.

 3. SW 3 Buangan yang mengandungi terutamanya juzuk organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan tidak organik.

 4. SW 4 Buangan yang mungkin mengandungi sama ada juzuk tidak organik atau organik.

 5. SW 5 Buangan lain


Jenis sampel

 1. Paint sludge
 2. Solvent
 3. Aluminium dross
 4. Oil Spillage
 5. Battery
 6. Electronic waste


Instrumentasi

 1. XRF (X-ray Fluorescence)
 2. XRD (X-ray Diffractometer)
 3. SEM (Scanning Electron Microscope)
 4. FTIR (Fourier Transform Infrared )
 5. TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)
Skip to content