Skip to content

Laman Web Rasmi JABATAN KIMIA MALAYSIA

FAQ
Soalan Lazim
Hubungi
Hubungi Kami
maklumbalas
Aduan & Maklumbalas
petalaman
Peta Laman

Pengenalan

Seksyen Analisis Tumpahan Minyak dan Buangan Kimia memberi perkhidmatan analisis terhadap sampel-sampel buangan berbahaya dan minyak tumpahan untuk program penguatkuasaan akta/peraturan kualiti alam sekeliling. Disamping itu seksyen ini juga memberi perkhidmatan penyiasatan dan nasihat kepada pihak-pihak tertentu berhubung dengan isu-isu buangan berbahaya dan minyak tumpahan.


Peraturan-peraturan

 1. Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

 2. “Buangan Terjadual” ertinya apa-apa buangan yang termasuk dalam kategori buangan yang disenaraikan dalam Jadual Pertama.


Jadual Pertama

 1. SW 1 Buangan logam dan buangan berasakan logam.

 2. SW 2 Buangan yang mengandungi terutamanya juzuk tidak organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan organik.

 3. SW 3 Buangan yang mengandungi terutamanya juzuk organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan tidak organik.

 4. SW 4 Buangan yang mungkin mengandungi sama ada juzuk tidak organik atau organik.

 5. SW 5 Buangan lain


Jenis sampel

 1. Paint sludge
 2. Solvent
 3. Aluminium dross
 4. Oil Spillage
 5. Battery
 6. Electronic waste


Instrumentasi

 1. XRF (X-ray Fluorescence)
 2. XRD (X-ray Diffractometer)
 3. SEM (Scanning Electron Microscope)
 4. FTIR (Fourier Transform Infrared )
 5. TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)
Skip to content