Laman Web Rasmi
JABATAN KIMIA MALAYSIA

FAQ
FAQ
Hubungi Kami
Hubungi Kami
Maklumbalas
Maklumbalas
peta laman
Peta Laman
Search
Close this search box.

Pengenalan

Seksyen Analisis Air Alam Sekitar menjalankan perkhidmatan analisis yang komprehensif terhadap air permukaan, air tanah, kumbahan dan effluent cecair bagi program-program pengawasan, penguatkuasaan akta/ peraturan, perkhidmatan penyiasatan dan nasihat kepada agensi kerajaan berhubung isu-isu pencemaran.


Peraturan-peraturan

 1. Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan)(Minyak Kelapa Sawit Mentah), 1977.

 2. Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan)(Getah Asli Mentah), 1978.

 3. Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen-Effluen Perindustrian), 1979.

 4. Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan)(Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling),1987.

 5. Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin), 1994.


Khidmat Analisis

Parameter – parameter rutin :

 • TOC, BOD, COD
 • Ca, Mg, Na, K, Keliatan, Klorida, Sulfat, Fosfat
 • Ammoniakal Nitrogen, Total Kjedahl Nitrogen
 • Pepejal : Jumlah pepejal, Pepejal terampai, Pepejal terlarut
 • Logam Surihan
 • Sisa baki makhluk perosak
 • Ujian fisikal (pH, konduktiviti, warna & kekeruhan)
 • Silika, VOC, Fenol
 • Sulfida
 • Sianida
 • Kromium heksavalensi

 

Skip to content