Bahagian Kualiti Makanan sentiasa peka dengan perubahan dari segi perundangan dan permintaan pengguna. Oleh itu, kami sentiasa memperbaiki dan mempertingkatkan teknik serta membangunkan kaedah baru untk memenuhi kehendak semasa. Bahagian Kimia Makanan memiliki kelebihan dari aspek kepakaran dan juga peralatan analitikal yang terkini.

Sila klik untuk melihat senarai penyelidikan dan pembangunan kaedah.