Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Bintulu, Sarawak

Nama Jawatan No. Telefon Emel

Cik Rami Gendang @ Abidah Raidah binti Gendang

Pengarah KIMIA Bintulu / C54

086 33 4211

rami[at]kimia.gov.my

Puan Agnes Anak Gudoh @ Kutat  

Setiausaha Pejabat N29

086 - 334 211

agnes[at]kimia.gov.my