Jabatan Kimia Malaysia Negeri Terengganu

Nama Jawatan No. Telefon Emel

Hajah Siti Redzoh Binti Ibrahim

Pengarah KIMIA Malaysia Negeri Terengganu / C54

09 628 4009

sitiredzoh[at]kimia.gov.my

Puan Nozi Azliza binti Mamat

Setiausaha Pejabat, N29

09-6284009

noziazliza[at]kimia.gov.my