Jabatan Kimia Malaysia Negeri Johor

Nama Jawatan No. Telefon Emel
Hadi

En. Khairul Hadi Bin Haji Abd Raof

Pengarah KIMIA Malaysia Johor / Gred Utama C (M)

07 222 6366 / 07 222 6569  / 07 222 8366

hadi[at[kimia.gov.my

lily

Pn Lily Hazwani bt Rahman

Setiausaha Pejabat

07 222 6366/07 222 6569/07 226 8366/07 227 6366

lilyhazwani[at]kimia.gov.my