Jabatan Kimia Malaysia Negeri Melaka

Nama Jawatan No. Telefon Emel

Puan Hajah Shasya binti Uzir

Pengarah KIMIA Malaysia Negeri Melaka / C54

06 233 1406 /06 233 1688

shasya[at]kimia.gov.my

Pn. Nuraliza binti Samad

Pembantu Setiausaha Pejabat N22

06 233 1406 / 06 233 1688  samb. 147

nuraliza[at]kimia.gov.my