Bahagian Narkotik, Pusat Analisis Sains Forensik

Nama Jawatan No. Telefon Emel

Kosong

Pengarah Bahagian / C54

samb. 3831

Pn Siti Zinnirah

Puan Siti Zinnirah binti Azmi

Pemb. Setiausaha Pej./N19

samb. 3827

sitizinnirah[at]kimia.gov.my