Bahagian Kualiti Air

Nama Jawatan No. Telefon Emel

Pn Saeidah

Puan Saeidah binti Jaafar

Pengarah Bahagian / C54

samb. 3031

saeidah[at]kimia.gov.my

Pn Natasha

Puan Nurul Natasha binti Addehap

Pemb. Setiausaha Pejabat / N19

samb. 3035

nurulnatasha[at]kimia.gov.my