Bahagian Kualiti Makanan

Nama Jawatan No. Telefon Emel

Kosong

Pengarah Bahagian / C54

samb. 3033

kosong

Pn Nurhawariah

Puan Siti Nurhawariah Binti Hamzah

Pemb. Setiusaha Pej. / N19

samb. 3034

nurhawariah[at]kimia.gov.my