Akta Ahli Kimia
Berikut adalah antara akta-akta dan peraturan yang digunapakai melibatkan Jabatan Kimia Malaysia. 
*Dokumen boleh dimuat turun dalam format PDF*.

1. Akta 158:Akta Ahli Kimia 1975

2. Akta A1493 : Akta Ahli Kimia (pindaan) 2015