Audit Luaran ISO 45001:2018 telah diadakan di Jabatan Kimia Malaysia (KIMIA Malaysia) selama dua hari.