YBrs. Tuan Haji Mohamed Zaini bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah KIMIA Malaysia sebagai keynote speaker dalam LAW SEMINAR 2021 anjuran The Law Seminar Division, Multimedia University dengan tema “EXPLORING THE LEGAL ASPECTS OF FORENSICS”