Audit Dalaman Kualiti MS ISO/IEC 17025:2017 diteruskan lagi dengan makmal ke-6 yang diaudit secara dalam talian iaitu KIMIA Perak.