info blue green red info back decreasefont increasefont back
Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan dan Maklumbalas Peta Laman

Jawatankuasa Analisis Makanan (JKAM )

Jawatankuasa Kecil Analisis Makanan (JKAM) ditubuhkan hasil daripada keputusan mesyuarat Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan (MKMPK) pada 5 Febuari 2002. JKAM yang pada mulanya dikenali sebagai Jawatankuasa Kecil Analisis Makanan (JKKAM) sehingga Ogos 2004 dipengerusikan oleh Jabatan Kimia Malaysia dan dianggotai oleh makmal-makmal kebangsaan serta universiti-universiti tempatan yang berkaitan.

JKAM bertanggungjawab untuk menyelaraskan kaedah analisis makanan dari segi penyeragaman, pembangunan dan penyelidikan serta kajian di negara ini. Bagi memudahkan program ini, beberapa buah Kumpulan Kerja Teknikal (KKT) telah ditubuhkan berdasarkan kategori analisis.

Kumpulan kerja teknikal ini terdiri daripada:

 

Lain-lain rujukan yang berkaitan:

 

1.

Terma Rujukan Jawatankuasa Analisis Makanan (JKAM)

2.

Terma Rujukan Kumpulan Kerja Teknikal (KKT) 

3.

Keupayaan Makmal-makmal Di bawah Jabatan Kimia Malaysia 

4.

Keupayaan Makmal Di bawah JKAM

5.

Makmal Rujukan Kebangsaan (NRL)

6.

Terma Rujukan Makmal Rujukan Kebangsaan (NRL)

7.

Senarai Makmal Bagi Makmal Rujukan Kebangsaan (NRL)

 

 

Kemaskini: Julai 9, 2015 pada 7:55 am