info blue green red info back decreasefont increasefont back
Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan dan Maklumbalas Peta Laman

Pusat Analisis Sains Forensik

Pusat Analisis Sains Forensik Kimia Malaysia merupakan organisasi terkemuka di Malaysia dalam komuniti Sains Forensik yang menyediakan perkhidmatan forensik yang bebas dan berkecuali kepada sektor – sektor awam dan swasta. Di Pusat Analisis Sains Forensik Kimia Malaysia terdapat beberapa Bahagian iaitu :

1. Bahagian Narkotik
2. Bahagian Toksikologi
3. Bahagian DNA Forensik
4. Bahagian Kriminalistik
5. Bahagian Pemeriksaan Dokumen

 

Pengenalan

1. Bahagian Narkotik
Identifikasi dan analisis dadah-dadah berbahaya seperti heroin, kanabis, candu, dadah psikotropik dan juga ATS (“amphetamine typestimulants”).

2. Bahagian DNA Forensik
Pemeriksaan serologi dan pemprofilan DNA.

3. Bahagian Kriminalistik
Analisis bahan bukti surihan, pemeriksaan kenderaan, identifikasi CD cetak rompak, identifikasi senjatapi dan penyiasatan kebakaran.

4. Bahagian Toksikologi
Kes-kes keracunan manusia dan haiwan, analisis alkohol dalam darah dan air kencing, dan juga analisis dadah dalam cecair badan.

5. Pemeriksaan dokumen yang dipertikaikan
Pemeriksaan tulisan tangan, tandatangan dan proses pencetakan, serta analisis kertas dan dakwat.

Antara perkhidmatan ini termasuklah:

Kesemua ujian dan analisis ini dijalankan di Ibupejabat dan juga negeri, kecuali :-

1. Analisis pemprofilan DNA yang hanya ditawarkan di Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya, di Cawangan Kuching, Sarawak dan semenjak 1hb Julai 2009 di Negeri Pulau Pinang.

2. Pemeriksaan Dokumen yang dipertikaikan pula dijalankan di Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya dan semenjak 1hb April 2009 di Negeri Sabah. Pusat Analisis Sains Forensik juga menawarkan perkhidmatan sokongan termasuklah keterangan saksi pakar, kuliah dan latihan praktikal kepada:

 • Agensi perundangan dan kehakiman
 • Pejabat Peguam Negara
 • Pelatih dibawah program latihan UNODC
 • Pelajar kursus ijazah muda dan sarjana sains forensik

 

Objektif Pusat Analisis Sains Forensik

1. Menjalankan dan memastikan operasi makmal sentiasa selaras dengan kaedah sains yang terbaik yang sedia ada.

2. Memastikan semua pemeriksaan dan analisis adalah tepat dari segi teknikal. Ini merangkumi bukan sahaja kerja-kerja makmal malah juga laporan yang ditulis, penyiasatan di tempat kejadian dan keterangan di mahkamah.

 

Peralatan dan Kemudahan yang Terdapat di Kimia Malaysia.

Kimia Malaysia menggunakan peralatan saintifik dan teknik-teknik terkini untuk memastikan analisis bahan kes yang tepat dan jitu. Peralatan yang terdapat di Kimia Malaysia termasuklah:

 • “Integrated Multi-Function Document Examination System” yang merangkumi “video spectral comparison and Raman Spectrometer”.
 • Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) untuk pemeriksaan dadah berbahaya.
 • Kromatografi Gas yang mempunyai detector-detektor yang spesifik dan sensitif.
 • Sistem “Remedi HS Profiling” untuk penyaringan dadah dalam air kencing.
 • “High Performance Liquid Chromatographs” (HPLC) dengan “photodiode array detector”.
 • Kromatografi Gas dengan “mass selective detectors” (GCMS).
 • CO-oksimeter untuk analisis kandungan karbon monoksida dalam darah.
 • Mikroskop “Fourier Transform Infra-Red” (FTIR).
 • “Automated High Power Microscope” untuk pemeriksaan cakera padat cetak rompak.
 • Genetic Analyzer untuk analisis DNA.

 

Akreditasi kepada “American Society of Crime Laboratory Directors/ Laboratory Accreditation Board” (ASCLD-LAB)

Pusat Analisis Sains Forensik Kimia Malaysia telah diakreditasi kepada ASCLD-LAB ® (“American Society of Crime Laboratory Directors/Laboratory Accreditation Board”) sejak 19 Oktober 2005.

Pusat Analisis Sains Forensik ini telah diakreditasi dan diiktiraf dalam bidang “Controlled Substances, Toxicology, Biology (Serology and DNA), Firearms/Toolmarks and Questioned Documents”.

Kimia Malaysia berbangga untuk menjadi makmal kesepuluh diluar Amerika Syarikat untuk mendapat pengiktirafan persijilan ASCLD-LAB, kerana pencapaian ini menunjukkan bahawa perkhidmatan sains forensik yang ditawarkan oleh Kimia Malaysia telah memenuhi syarat-syarat akreditasi ASCLD-LAB dan merupakan makmal yang setanding dengan makmal-makmal forensik antarabangsa.

Layari laman web ASCLD/LAB di:http://www.ascld-lab.org

[muat-turun] Carta alir : Proses Permohonan Salinan Sah Laporan Kimia

[muat-turun] Prosedur untuk Mendapatkan Salinan Laporan Ahli Kimia Malaysia yang Disahkan Benar.

 

Hubungi:

Pengarah Kanan
Pusat Analisis Sains Forensik
Jabatan Kimia Malaysia
Jalan Sultan
46661 Petaling Jaya
Selangor.
Tel:+603-7985 3871
Faks: +603-7958 1173

 

 

Kemaskini: Mei 28, 2018 pada 10:56 am