info blue green red info back decreasefont increasefont back
Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan dan Maklumbalas Peta Laman

Seksyen Analisis Air Alam Sekitar

Pengenalan

Seksyen Analisis Air Alam Sekitar menjalankan perkhidmatan analisis yang komprehensif terhadap air permukaan, air tanah, kumbahan dan effluent cecair bagi program-program pengawasan, penguatkuasaan akta/ peraturan, perkhidmatan penyiasatan dan nasihat kepada agensi kerajaan berhubung isu-isu pencemaran.

 

Peraturan-peraturan

 • Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan)(Minyak Kelapa Sawit Mentah), 1977
 • Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan)(Getah Asli Mentah), 1978
 • Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen-Effluen Perindustrian), 1979
 • Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan)(Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling),1987
 • Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin), 1994

 

Khidmat Analisis

Parameter – parameter rutin :

 • TOC, BOD, COD
 • Ca, Mg, Na, K, Keliatan, Klorida, Sulfat, Fosfat
 • Ammoniakal Nitrogen, Total Kjedahl Nitrogen
 • Pepejal : Jumlah pepejal, Pepejal terampai, Pepejal terlarut
 • Logam Surihan
 • Sisa baki makhluk perosak
 • Ujian fisikal (pH, konduktiviti, warna & kekeruhan)
 • Silika, VOC, Fenol
 • Sulfida
 • Sianida
 • Kromium heksavalensi

 

Protokol pengendalian sampel untuk analisis di KIMIA MALAYSIA

 

Analisis

 

 

Kes – Kes Menarik

 

 

 

 

 

Kemaskini: Jun 4, 2018 pada 12:57 pm