info blue green red info back decreasefont increasefont back
Soalan Lazim Hubungi Kami Aduan dan Maklumbalas Peta Laman

Seksyen Analisis Tumpahan Minyak dan Buangan Kimia

Pengenalan

Seksyen Analisis Tumpahan Minyak dan Buangan Kimia memberi perkhidmatan analisis terhadap sampel-sampel buangan berbahaya dan minyak tumpahan untuk program penguatkuasaan akta/peraturan kualiti alam sekeliling. Disamping itu seksyen ini juga memberi perkhidmatan penyiasatan dan nasihat kepada pihak-pihak tertentu berhubung dengan isu-isu buangan berbahaya dan minyak tumpahan.

 

Peraturan-peraturan

Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005

“Buangan Terjadual” ertinya apa-apa buangan yang termasuk dalam kategori buangan yang disenaraikan dalam Jadual Pertama.

 

Jadual Pertama

SW 1 Buangan logam dan buangan berasakan logam

SW 2 Buangan yang mengandungi terutamanya juzuk tidak organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan organik

SW 3 Buangan yang mengandungi terutamanya juzuk organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan tidak organik

SW 4 Buangan yang mungkin mengandungi sama ada juzuk tidak organik atau organik

SW 5 Buangan lain

 

Jenis sampel

  • Paint sludge
  • Solvent
  • Aluminium dross
  • Oil Spillage
  • Battery
  • Electronic waste

 

Instrumentasi

 

Kes-kes Menarik

Paint sludge

Solvent

Aluminium dross

Oil Spillage

Battery

 

Electronic waste

Sisa toksik

Aluminium dross


Pembuangan aluminium dros mengakibatkan kemusnahan tanaman

XRF

 

TCLP

Kemaskini: Jun 4, 2018 pada 12:58 pm