Alamat Jabatan Kimia Malaysia

 

Jabatan Kimia Malaysia,
Jalan Sultan,

46661 Petaling Jaya,
Selangor.

Tel : (603) -7985 3000
Faks : (603) -7985 3092
E-mel : projkm[at]kimia.gov.my

 

SENARAI ALAMAT CAWANGAN
Sila klik Senarai Alamat Cawangan untuk mendapatkan maklumat alamat setiap cawangan Kimia.