info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Penjenamaan Semula Nama Pusat / Bahagian Jabatan Kimia Malaysia

Berkuatkuasa 3 April 2018, pemakaian nama Pusat / Bahagian di Jabatan Kimia Malaysia adalah mengikut ketetapan seperti yang berikut:

🔸Bahagian Forensik dipinda kepada Pusat Analisis Sains Forensik
🔸Bahagian Kesihatan Alam Sekitar dipinda ke Pusat Analisis Keselamatan Air Minum, Makanan dan Alam Sekitar
🔸Bahagian Penyelidikan dan Jaminan Kualiti dipinda ke Pusat Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan
🔸Bahagian Industri Klasifikasi Tarif Dagangan dipinda kepada Pusat Analisis Industri dan Tarif Kastam
🔸Bahagian Pembangunan dan Maklumat Teknologi dipinda kepada Bahagian Pembangunan dan Teknologi Maklumat
🔸Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia dipinda kepada Bahagian Khidmat Pengurusan
🔸Tiada pindaan kepada Pusat Latihan Kimia Malaysia

Kemaskini: Mei 29, 2018 pada 1:10 pm