info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Kajian Kepuasan Pelanggan

*Nama:
Jawatan:
Jabatan:
*Emel:
No. Tel:
No. Faks:
   
Tempat yang dinilai:
*Ibu Pejabat / Cawangan:
* Bahagian / Seksyen:

* : Ruangan wajib diisi.

Sila tanda (/) di kotak yang berkenaan pada Bahagian A, B dan C.

Biarkan kosong jika tidak berkenaan.

1 = Tidak Memuaskan   2 = Kurang Memuaskan   3 = Memuaskan   4 = Sangat Memuaskan   5 = Cemerlang  

A: PENILAIAN PERKHIDMATAN SOKONGAN
A1: TELEFON / KAUNTER
1
2
3
4
5
1. Layanan cepat dan pantas.
2. Layanan mesra dan sopan.
3. Ketepatan maklumat yang diperolehi.
4. Ruang tempat menunggu (kaunter).
Jika tidak / kurang memuaskan, sila nyatakan sebab.
A2: MEDIA SOSIAL (website, facebook, twitter, instagram, dll). Sila nyatakan media sosial yang digunakan.
1
2
3
4
5
1. Maklumat terkini.
2. Berinformasi.
3. Menarik.
Jika tidak / kurang memuaskan, sila nyatakan sebab.
B: PENILAIAN PERKHIDMATAN TERAS
B1: TEMPOH PIAGAM PELANGGAN
Jika tidak / kurang memuaskan, sila nyatakan sebab.
B2: ADAKAH LAPORAN DISIAPKAN MENGIKUT PIAGAM
Jika tidak / kurang memuaskan, sila nyatakan sebab.
B3: LAPORAN KIMIA: 1. Maklumat memenuhi keperluan permohonan
Jika tidak / kurang memuaskan, sila nyatakan sebab.
B4: LAPORAN KIMIA: 2. Kualiti keseluruhan laporan
Jika tidak / kurang memuaskan, sila nyatakan sebab.
C: PENILAIAN PERKHIDMATAN KESELURUHAN
C1: Perkhidmatan Keseluruhan Jabatan Kimia Malaysia
Jika tidak / kurang memuaskan, sila nyatakan sebab.

TERIMA KASIH. SUMBANGAN ANDA DAPAT MEMBANTU KAMI UNTUK MENILAI DAN MENAMBAHBAIK PERKHIDMATAN KIMIA MALAYSIA.Security code 

Kemaskini: Julai 28, 2016 pada 1:13 pm