info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Pusat Latihan Kimia Malaysia

Pusat Latihan Kimia Malaysia (PLKM) berfungsi sebagai bahagian yang menguruskan program pembangunan sumber manusia secara menyeluruh kepada kakitangan Jabatan Kimia Malaysia. Di antara fungsi-fungsinya adalah:

Kursus Latihan Teknikal/Generik

 • Menguruskan penganjuran/penyertaan kursus berdasarkan Pelan Operasi Latihan (POL) Jabatan Kimia Malaysia:
 • Dalam Negara
 • Luar Negara
 • Pemantauan kehadiran 7 hari berkursus

Bertugas Rasmi Luar Negara

 • Menguruskan permohonan dan kelulusan Mesyuarat/Persidangan/Simposium luar Negara

Kursus Lepasan Ijazah

 • Menguruskan permohonan dan memantau pegawai yang mengikuti Kursus Lepasan Ijazah (M.Sc & Ph.D) dalam pelbagai bidang dibawah tajaan biasiswa (MOSTI & JPA)

Latihan Industri

 • Menguruskan permohonan dan menyelaras Latihan Industri bagi pelajar -pelajar dari IPTA dan IPTS sepanjang tahun.

Peperiksaan Perkhidmatan  Subjek Jabatan

 • Menguruskan dan melaksanakan peperiksaan:
  • Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)
  • Peperiksaan bagi Penolong Pegawai Sains Gred C27 Dalam Percubaan
  • Peperiksaan bagi Pembantu Makmal Gred C17 Dalam Percubaan

Program Pementoran/Coaching

 • Menyelaras program pementoran/coaching jabatan

Program Transformasi Minda

 • MenguruskanProgram Tranformasi Minda (PTM)

Kemaskini: Julai 20, 2016 pada 4:57 am