info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Seksyen Pengurusan Sistem Analisis

Seksyen ini bertanggungjawab menyelaras aktiviti-aktiviti untuk menjamin ketepatan sesuatu analisis melalui pembekalan bahan rujukan untuk analisis kimia  serta mengukur tahap kompetensi melalui ujian kemahiran analisis. Seksyen ini terdiri daripada dua unit iaitu Unit Ujian Kemahiran Analisis dan Unit Bahan Rujukan Analisis.
 
Unit Ujian Kemahiran Analisis
  • Menyediakan dan membekal sampel ujian kemahiran analisis (JKM PT) untuk makmal-makmal pengujian kimia di Malaysia dan makmal- makmal luar negara.
  • Menyelaraskan penyertaan semua makmal Jabatan dalam skim JKM PT dalam bidang yang berkaitan.
  • Menilai kompetensi makmal peserta dalam bidang analisis PT yang disertai mengikut standard antarabangsa.
  • Menyelaraskan penyertaan semua makmal Jabatan dalam skim PT antarabangsa.  

 

Unit Bahan Rujukan Analisis
  • Menyediakan dan mengagihkan standard primer dan sekunder kepada semua makmal Jabatan.
  • Perolehan untuk standard-standard gunasama seperti dadah narkotik, racun toksikologi, pestisid dan logam dan mengagihkan kepada semua  makmal Jabatan.
  • Menyediakan dan mengagih bahan rujukan berasaskan matriks.

 

Hubungi: 

Ketua Seksyen
Pengurusan Sistem Analisis
Tel: +603-79853119 Fax: +603-79853014

 

Kemaskini: Julai 25, 2016 pada 3:27 am