info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Seksyen Pengurusan Inovasi dan Kualiti

Seksyen ini bertanggungjawab merancang dan menyelaras program-program kualiti dan inovasi bagi semua makmal Jabatan untuk memenuhi keperluan standard ISO/IEC 17025 dan ISO 9001. Tugas utama adalah: 

 • Untuk mempastikan kualiti perkhidmatan analisis makmal adalah setaraf dengan makmal-makmal antarabangsa dengan meningkatkan kepakaran dan keupayaan dalam bidang jaminan kualiti makmal.
 • Untuk memperkukuhkan pelaksanaan sistem-sistem kualiti ISO 9001 dan ISO/IEC 17025 di semua makmal Jabatan.   

Unit Kualiti 

 • Menyelaras pelaksanaan sistem kualiti ISO 9001 dan ISO/IEC 17025 dalam Jabatan 
 • Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
 • Dokumentasi kualiti
 • Latihan/Seminar/Bengkel
 • Perundingan sistem kualiti  

Unit Inovasi 

 • Menyelaras program-program inovasi
 • Pengukuran Prestasi (KPI)
 • Menyelaras program-program di bawah Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)  seperti :

      o    Kajian Kepuasan Pelanggan
      o    Piagam Pelanggan
      o    Aduan Pelanggan
      o    Anugerah Inovasi dan Kualiti

Unit Audit Kualiti         

 • Menyelaras Akreditasi Kaedah Analisis
 • Menyelaras dan memantau persediaan audit luar
 • Menguruskan dan menjalankan audit dalam

 

               

Hubungi: 
Ketua Seksyen
Pengurusan Inovasi dan Kualiti
Tel: +603-79853068
Fax:+603-79853885

Kemaskini: Julai 25, 2016 pada 3:25 am