info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Bahagian Pembangunan & Maklumat Teknologi

Unit Pembangunan
Unit ini mengurus pembelian alat moden untuk semua makmal – makmal Kimia Malaysia. Ia juga memantau kemajuan pembinaan makmal dan bangunan baru Kimia Malaysia.

Unit Latihan Teknikal
Unit ini sentiasa komited dalam merealisasikan misi Kimia Malaysia dengan menyelaras latihan / bengkel / kursus saintifik dan teknikal untuk kakitangan Jabatan.

Latihan / bengkel / kursus yang telah dirancang merangkumi pelbagai disiplin kemahiran dan kepakaran , antaranya adalah :

  • Latihan penggunaan peralatan makmal unutk meningkatkan kemahiran pegawai sains mengendalikan peralatan saintifik
  • Latihan dan seminar berkaitan peralatan makmal yang dikoordinasi bersama pembekal-pembekal.
  • Latihan / bengkel / kursus / seminar dalam negeri dan luar negara yang dihadiri oleh kakitangan setiap Bahagian.

Unit Teknologi Maklumat
Unit ini memastikan sistem penyampaian Kimia Malaysia berjalan lancar dengan pengurusan yang berkesan  bagi semua kemudahan ICT yang menyokong perkhidmatan utamanya. Unit IT telah menambahbaikan dan meningkatkan kelajuan talian jalur lebar untuk kegunaan akses internet, emel dan juga Sistem Pengurusan Informasi Makmal (SPIM).

Kemaskini: September 5, 2016 pada 2:40 pm