info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Unit Udara

Pengenalan

Khidmat Analisis Kimia

Khidmat Analisis Sokongan Untuk Pemantauan Kualiti Udara Antarabangsa

Mendapan Basah Dan Mendapan Kering

Pemendapan Berasid

Kesan utama

Mendapan basah

Pengenalan

Unit Udara memainkan peranan penting dalam menyediakan khidmat analisis kimia dan khidmat nasihat dalam kerja-kerja pemantauan kualiti udara. Jenis-jenis sampel utama yang dianalisa adalah mendapan basah dan mendapan kering mendapan basah dan mendapan kering dan kesemua sampel tersebut diperolehi daripada Jabatan Meteorologi Malaysia.

Unit Udara juga turut terlibat dalam memberi khidmat analisis sokongan untuk pemantauan kualiti udara antarabangsa.

 

Mendapan Basah Dan Mendapan Kering

Mendapan basah dan kering merupakan dua proses dalam pemendapan berasid. Pemendapan berasid ini merupakan satu proses yang berlaku apabila bahan-bahan pencemar berasid seperti SO2 dan NO2 dilepaskan ke udara, berubah menjadi asid sulfurik dan nitrik dan jatuh semula ke permukaan bumi sebagai mendapan basah dan mendapan kering.

Antara contoh mendapan basah adalah hujan, salji dan embun; manakala contoh mendapan kering adalah habuk. Antara kesan utama yang boleh dilihat daripada pemendapan berasid adalah jerebu, kepupusan hidupan akuatik, flora dan fauna, hakisan pada bangunan dan tugu serta kesan kepada kesihatan.

kembali ke atas

Khidmat Analisis Kimia

Jenis sampel Parameter-parameter utama

· Mendapan Basah pH, Konduktiviti, Anion (Cl, NO3, SO4), Asid Organik (Format, Asetat,
Oksalat)
Kation (Na, NH4, K, Mg, Ca)Logam surihan (Hg, Cu, Fe,
Mn,Ni,Pb, Zn, Cd)

· Mendapan Kering

* Habuk Berat habuk, Logam (Pb, Zn, Mn, Cu, Fe, Ni, Mg, Ca, Hg)

* Filterpack Partikel (Cl, NO3, SO4, Na, NH4, K, Mg, Ca) Gas (HCl, HNO3, SO2, NH3)

* Passive Sampler Gas (SO2, NO2, NH3, HNO3, Oksalat)

Khidmat Analisis Sokongan Untuk Pemantauan Kualiti Udara Antarabangsa

* Website EANET – http://www.eanet.com

* Kursus di Jepun & Thailand

* Mesyuarat bersama pelanggan dan pakar-pakar dari luar negara

Mendapan basah

Contoh-contoh sampel Mendapan Basah

Penyediaan Standard Calibration untuk Analisa Mendapan Basah

Analisa pH dan Konduktiviti untuk sampel mendapan basah

Anion

Peralatan Kromatografi Ion untuk analisa parameter anion

Kation

Peralatan Kromatografi Ion untuk analisa parameter kation

Habuk

Contoh sampel untuk analisa habuk

Langkah mengeluarkan kesemua habuk daripada bekas sampel untuk dianalisa

Langkah menapis (filtering) untuk mendapatkan berat habuk

 
 

Filterpack

Sampel filterpack yang dihantar untuk analisa

 

‘Impregnation of filter’ dilakukan sebelum sampel dihantar kepada pelanggan untuk tujuan persampelan

Penyediaan filter untuk diekstrak

Kromatografi Ion digunakan untuk menganalisa parameter kation

Passive Sampler

Contoh sampel passive sampler yang dihantar oleh pelanggan

 
 
 
 
 
 
 

Proses ‘filter coating’ dilakukan sebelum dihantar kepada pelanggan untuk persampelan

 

Filter dikeluarkan daripada bekas sampel untuk dianalisa

Pemendapan berasid

Gambarajah menunjukkan proses berlakunya pemendapan berasid dalam persekitaran kita untuk kedua-dua keadaan, iaitu mendapan basah (wet deposition) dan mendapan kering (dry deposition)


Kesan utama

Kemusnahan hutan

Keadaan berjerubu yang berlaku di Kuala Lumpur

Kesan yang ketara boleh dilihat pada hidupan akuatik yang diambil dari tasik yang berasid (gambar kiri) dan hidupan yang diambil dari tasik yang mempunyai nilai pH normal (gambar kanan)

Hakisan pada tugu yang boleh dilihat kesan daripada pemendapan berasid. Gambar kiri diambil pada tahun 1908 manakala gambar kanan diambil pada tahun 1969

kembali ke atas

Kemaskini: Mac 19, 2018 pada 4:51 pm