info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Unit Buangan

Unit Buangan Berbahaya dan Tumpahan Minyak

Pengenalan | Peraturan | Jenis Sampel | Instrumentasi | Kes-Kes Menarik

Pengenalan

Unit Buangan Berbahaya dan Tumpahan Minyak memberi perkhidmatan analisis terhadap sampel-sampel buangan berbahaya dan minyak tumpahan untuk program penguatkuasaan akta/peraturan kualiti alam sekeliling. Disamping itu unit ini juga memberi perkhidmatan penyiasatan dan nasihat kepada pihak-pihak tertentu berhubung dengan isu-isu buangan berbahaya dan minyak tumpahan.

Peraturan-peraturan

Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005

“Buangan Terjadual” ertinya apa-apa buangan yang termasuk dalam kategori buangan yang disenaraikan dalam Jadual Pertama.

Jadual Pertama

SW 1 Buangan logam dan buangan berasakan logam

SW 2 Buangan yang mengandungi terutamanya juzuk tidak organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan organik

SW 3 Buangan yang mengandungi terutamanya juzuk organik yang mungkin mengandungi logam dan bahan tidak organik

SW 4 Buangan yang mungkin mengandungi sama ada juzuk tidak organik atau organik

SW 5 Buangan lain

Jenis sampel

Instrumentasi

 

Kes-kes Menarik

Paint sludge

Solvent

Aluminium dross

Oil Spillage

Battery

 

Electronic waste

Sisa toksik

Aluminium dross


Pembuangan aluminium dros mengakibatkan kemusnahan tanaman

XRF

 

TCLP

Kemaskini: Julai 18, 2016 pada 8:21 am