info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Standard Air Mineral & Air Minuman Berbungkus

SEKSYEN MAKANAN menyediakan analisis air mineral semulajadi dan air minuman berbungkus bertujuan pengeluaran lesen, pemantauan dan eksport.
  • Perlesanan
    Tiada seorang pun boleh mengambil apa- apa air mineral semulajadi daripada mana-mana punca bagi maksud perdagangan atau perniagaan melainkan lesen telah diberikan. Antara syarat untuk mendapatkan lesen adalah manjalankan analisis kimia untuk menentukan samada ia mematuhi standard yang telah ditetapkan.
  • Pengawasan/Pemantauan
    Analisis kimia dijalankan 6 bulan sekali setelah lesen diperolehi.
  • Eksport
    Semua produk air mineral dan air berbungkus yang dieksport perlu

Sila klik untuk melihat senarai perkhidmatan analisis yang disediakan

Kemaskini: Julai 18, 2016 pada 6:54 am