info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Seksyen Alam Sekitar

Pengenalan

Unit Logam Surihan

Unit Effluen

Unit Buangan

Unit Dioksin & Furan

Unit Udara

Bahagian Kesihatan Alam Sekitar

PENGENALAN SEKSYEN ALAM SEKITAR

Semakin pesat pembangunan dan perkembangan industri Negara, alam sekitar akan menjadi semakin terancam melainkan jika pihak berkuasa tertentu terus mengawasi keadaan. Dalam hal ini, Seksyen Alam Sekitar memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan khidmat sokongan saintifik kepada agensi-agensi kerajaan yang berkenaan bagi tujuan penguatkuasaan peraturan-peraturan untuk pemuliharaan dan pemantauan kualiti alam sekitar.

Seksyen ini terlibat secara aktif dalam jawatankuasa-jawatankuasa kebangsaan dan antarabangsa yang berkaitan hal-hal alam sekitar. Seksyen ini disokong oleh pegawai-pegawai yang berpengalaman dan terlatih serta menggunakan teknologi terkini untuk menjalankan analisis.

 

Kemaskini: Julai 18, 2016 pada 7:31 am