info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Bahagian Kualiti Air

Bahagian Kesihatan Alam Sekitar | Carta Organisasi | Unit Organik | Unit Inorganik

Objektif :

  • Memberi perkhidmatan analisis dan nasihat bagi memantau dan memastikan keselamatan dan kualiti air yang dibekalkan untuk kegunaan awam dan industri.
  • Memberi perkhidmatan nasihat dan penyiasatan dalam perkara berkaitan punca air, punca air alternatif, air untuk tujuan rekreasi dan pemprosesan air.

Fungsi :

  • Menyediakan analisis air yang komprehensif.
  • Memantau pematuhan kualiti air minum berdasarkan Piawaian Kebangsaan untuk Kualiti Air Minum di bawah Program Pengawasan Kualiti Air Minum Kebangsaan.
  • Menilai kualiti air bagi kolam takungan, sungai dan tasik sebagai punca air yang sesuai untuk dirawat.

 

Seksyen Air terdiri daripada 2 unit iaitu :

 

Carta Organisasi :

 

Kemaskini: April 18, 2018 pada 10:10 am