info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Pengenalan

Bahagian Kesihatan Alam Sekitar menyediakan perkhidmatan sains dan menjaga kesihatan awam dari segi keselamatan makanan dan air minum serta untuk perlindungan dan pemeliharaan alam sekitar.

Kerja-kerja ini dilaksanakan oleh 4 seksyen di bawah Bahagian ini, iaitu :

  • ALAM SEKITAR
  • MAKANAN
  • AIR
  • BIOTEKNOLOGI

Carta Organisasi Bahagian

kembali

Kemaskini: Julai 18, 2016 pada 6:34 am