info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Keputusan Tender Jabatan Kimia Bagi Tahun 2017

JABATAN KIMIA MALAYSIA
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

KEPUTUSAN TENDER JABATAN KIMIA BAGI TAHUN 2017

TENDER
Bil. No. Tender Nama Perolehan Nama pembekal yang berjaya / Kod Pembekal Harga (RM)
1 JKM/PJ/(S)/T/P-1/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Ion Chromatography (IC) System Ke Jabatan Kimia Malaysia CLMO TECHNOLOGY SDN.BHD 878,730.00
2 JKM/PJ/(S)/T/P-2/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Raman Spectrometer Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor INTEGWEALTH SDN.BHD 414,063.00
3 JKM/PJ/(S)/T/P-3/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Discrete Analyzer Ke Jabatan Kimia Malaysia ACTIVE ADVANCE TECHNOLOGY SDN.BHD 566,200.00
4 JKM/PJ/(S)/T/P-4/2017  Pembangunan Sistem Aplikasi  Ujian Kemahiran Analisis (Kimia Proficiency Testing Online System, PTOS) PRIMUS CORE SDN.BHD 1,020,939.00
5 JKM/PJ/(S)/T/M-7/2017 Membekal Reagent & Consumables Untuk Perkhidmatan Analisis DNA Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia dan Cawangan ANALISA RESOURCES (M) SDN.BHD 7,956,600.00
6 JKM/PJ/(S)/T/P-12/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah High Performance Liquid Chromatography (HPLC)- SISTEM A Ke Jabatan Kimia Malaysia MARSINI SDN.BHD 444,000.00
7 JKM/PJ/(S)/T/P-12/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah High Performance Liquid Chromatography (HPLC)- SISTEM B  Ke Jabatan Kimia Malaysia ULTRA DELIMA SDN. BHD 280,622.00
8 JKM/PJ/(S)/T/P-14 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah X-Ray Diffractometer (XRD) Ke Jabatan Kimia Malaysia DIBATALKAN
9 JKM/PJ/(S)/T/P-25/2017 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH NEAR – INFRARED SPECTROSCOPY (NIRS), PORTABLE FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FTIR) & PORTABLE FOURIER TRANSFORM – RAMAN SPECTROSCOPY JABATAN KIMIA MALAYSIA SAGA INSTRUMENTS  SDN. BHD (BAGI MEMBEKAL NIRS SAHAJA) 433,780.00
PEROLEHAN PORTABLE FTIR & FT RAMAN TELAH DIBATALKAN DAN AKAN DITENDER SEMULA

Kemaskini: Mei 31, 2017 pada 5:02 pm

Tags: