info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Keputusan Tender Jabatan Kimia Bagi Tahun 2017

JABATAN KIMIA MALAYSIA
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

KEPUTUSAN TENDER JABATAN KIMIA BAGI TAHUN 2017

TENDER
Bil. No. Tender Nama Perolehan Nama pembekal yang berjaya / Kod Pembekal Harga (RM)
1 JKM/PJ/(S)/T/P-1/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Ion Chromatography (IC) System Ke Jabatan Kimia Malaysia CLMO TECHNOLOGY SDN.BHD 878,730.00
2 JKM/PJ/(S)/T/P-2/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Raman Spectrometer Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya Selangor INTEGWEALTH SDN.BHD 414,063.00
3 JKM/PJ/(S)/T/P-3/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Discrete Analyzer Ke Jabatan Kimia Malaysia ACTIVE ADVANCE TECHNOLOGY SDN.BHD 566,200.00
4 JKM/PJ/(S)/T/P-4/2017  Pembangunan Sistem Aplikasi  Ujian Kemahiran Analisis (Kimia Proficiency Testing Online System, PTOS) PRIMUS CORE SDN.BHD 1,020,939.00
5 JKM/PJ/(S)/T/M-7/2017 Membekal Reagent & Consumables Untuk Perkhidmatan Analisis DNA Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia dan Cawangan ANALISA RESOURCES (M) SDN.BHD 7,956,600.00
6 JKM/PJ/(S)/T/P-12/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah High Performance Liquid Chromatography (HPLC)- SISTEM A Ke Jabatan Kimia Malaysia MARSINI SDN.BHD 444,000.00
7 JKM/PJ/(S)/T/P-12/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah High Performance Liquid Chromatography (HPLC)- SISTEM B  Ke Jabatan Kimia Malaysia ULTRA DELIMA SDN. BHD 280,622.00
8 JKM/PJ/(S)/T/P-14 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah X-Ray Diffractometer (XRD) Ke Jabatan Kimia Malaysia DIBATALKAN
9 JKM/PJ/(S)/T/P-25/2017 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH NEAR – INFRARED SPECTROSCOPY (NIRS), PORTABLE FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FTIR) & PORTABLE FOURIER TRANSFORM – RAMAN SPECTROSCOPY JABATAN KIMIA MALAYSIA SAGA INSTRUMENTS  SDN. BHD (BAGI MEMBEKAL NIRS SAHAJA) 433,780.00
PEROLEHAN PORTABLE FTIR & FT RAMAN TELAH DIBATALKAN DAN AKAN DITENDER SEMULA
10 JKM/PJ/(S)/T/P-24/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Peralatan Makmal iaitu Ultra Pure Water System, Digestion/Distillation System, COD Digestor, Hot Block & Micro Membrane Filteration Ke Jabatan Kimia Malaysia Seperti di lampiran 449,090.00
11 JKM/PJ/(S)/T/P-53/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Genetic Analyzer Ke Jabatan Kimia Malaysia ANALISA RESOURCES (M) SDN.BHD 4,900,000.00
12 JKM/PJ/(S)/T/P-26/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Real Time PCR, Automated RNA/DNA Purifucation, DNA Sequencer & Thermal Cycler Ke Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia Petaling Jaya Selangor Seperti di lampiran 1,271,489.00
13 JKM/PJ/(S)/T/P-78/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah X-Ray Diffractometer (XRD) Ke Jabatan Kimia Malaysia MAHSUM BAKTI SDN.BHD 1,471,800.00
14 JKM/PJ/(S)/T/P-10/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna dan Mentauliah Gas Chromatograph – Triple Quadrupole Mass Spectrometer (GC-MS/MS) Ke Jabatan Kimia Malaysia MARSINI SDN.BHD 2,688,800.00
15 JKM/PJ/(S)/T/P-11/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Gas Chromatograph-Flame Ionisation Detector (GC-FID) & Gas Chromatograph-Nitrogen Phosphorus Detector (GC-NPD) Ke Jabatan Kimia Malaysia MARSINI SDN.BHD 1,890,000.00
16 JKM/PJ/(S)/T/P-13/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometer (LC-MS/MS) Ke Jabatan Kimia Malaysia MARSINI SDN.BHD 2,606,000.00
17 JKM/PJ/(S)/T/P-25/2017 Membekal, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Near-Infrared Spectroscopy (NIRS), Portable Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) & Portable FT-Raman Spectroscopy  Ke Jabatan Kimia Malaysia Seperti di lampiran 433,780.00
18 JKM/PJ/(S)/T/M-60/2017 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LIQUID CHROMATOGRAPH TANDEM MASS SPECTROMETER (LC-MS/MS) BERJENAMA WATERS DI JABATAN KIMIA MALAYSIA WATERS ANALYTICAL INSTRUMENTS SDN BHD                 1,083,029.56
19 JKM/PJ/(S)/T/M-61/2017 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN GAS CHROMATOGRAPH – MASS SPECTROMETER (GC-MS) BERJENAMA AGILENT DI JABATAN KIMIA MALAYSIA AGILENT TECHNOLOGIES SALES (M) SDN BHD 1,859,002.24
20 JKM/PJ/(S)/T/M-62/2017 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DIONEX ION CHROMATOGRAPHY (IC) DI JABATAN KIMIA MALAYSIA CLMO TECHNOLOGY SDN BHD 818,055.00

 

Kemaskini: Disember 7, 2017 pada 8:57 am

Tags: